Toaletter

För att miljön ska vara tillgänglig för alla är det av stor betydelse att det finns tillgång till tillgänglighetsanpassade offentliga toaletter.

I byggnader och på platser med flera toaletter ska minst en uppfylla krav för tillgänglighetsanpassning.  Stadens krav är baserade på BBR, Boverkets byggregler.

I Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,5 MB) beskriver vi vilka krav vi ställer på en tillgänglighetsanpassad toalett. Här nedan kompletterar och förtydligar vi innehållet i handboken.

Offentliga toaletter i Helsingborg: Toalett vid busshållplats, Spegeltoaletten på Kungstorget, toalett med grön vägg på Konsul Olssons plts

Krav

Läs det här först:

Alla toaletter

I byggnader med flera toaletter ska minst en uppfylla krav för tillgänglighetsanpassning.

Toaletten ska märkas med ”WC”. Bokstäverna ska vara minst 150 millimeter höga och var väl synliga från minst två håll. Det ska finnas tydliga symboler på alla dörrarna för personer med nedsatt syn.

Det ska finnas tidlås på toaletten.

All utrustning ska vara i rostfritt utförande och integreras i väggkonstruktionen, dels för att försvåra skadegörelse och dels för att det ska vara enkelt göra rent. Med utrustning avser vi toalettstol, vask, spegel, kran, pappershållare, tvåldispenser, handtork och papperskorg.

Det ska finnas skötbord med liggyta av trä eller trälaminat.

Inne i serviceutrymmet ska det finnas tillgång till vatten och möjlighet att kunna koppla på en slang.

Det ska vara god belysning inne i toaletten. Belysning ska vara styrd av rörelsedetektor.

Vattenutkastare av tryckknappsmodell ska finnas på utsidan av toaletten.

Handikapptoalett

Toalettbyggnadens placering i höjdläge måste vara anpassad så att avrinning sker från ytterdörren och ut.

Det ska finnas en synlig larmlampa på utsidan av toaletten.

Draghandtag ska vara i vertikalläge.

Anslutningsvägar ska vara tillgängliga.

Komplettera handlingen med:

  • toalettstolens placering
  • armstöd och handledare
  • dörröppnarens/stängares placering
  • handfatets utformning och placering
  • hylla vid handfat
  • spegelns placering och utformning

Riktlinjer

Området kring toaletten bör vara väl belyst, av trygghet- och tillgänglighetsskäl.