Allmänna krav och riktlinjer för utrustning

Här får du information om de allmänna krav och riktlinjer vi ställer på utrustning. Du kan sedan läsa mer om vad som gäller specifikt för olika typer av utrustning i de andra delarna i avsnittet.

Krav

Läs det här först:

Vid projektering och val av utrustning ska följande Helsingborgsspecifika dokument användas:

Vid projektering av alla typer av nya tekniska lösningar, samt de ytbeläggningar eller material som är nya i staden ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram.

Riktlinjer

Produkter av rostfritt stål bör används sparsamt eftersom kustklimatet gör att det riskerar bli ytrost på kort tid. I de fall rostfritt stål ska användas, ska produkten vara gjord av minst rostfri A4 med korrosivitetsklass C4. I de mest kustnära lägena används rostfri A4 med korrosivitetsklass C5-M. Lackade produkter är mer hållbara.