Välkommen till Teknisk handbok!

Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok! Den ska du använda vid planering, projektering och byggande på allmän platsmark inom Helsingborgs stad.
Handboken kompletterar branschgemensamma tekniska anvisningar. I den har vi samlat beskrivningar, typritningar, krav, riktlinjer, program med mera som är specifika för Helsingborgs stad. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med din beställare.