Allmänna krav och riktlinjer för trafikreglering

Trafikreglering handlar bland annat om lokala trafikföreskrifter, vägvisning, parkering, hastigheter och dispenser.

Alla typer av trafikreglering kräver någon form av myndighetsbeslut. I Helsingborgs stad är det stadsbyggnadsnämnden som formellt fattar de besluten.

Krav

Läs det här först:

Vid alla typer av trafikreglering ska du följa nedanstående lagar, förordningar och handböcker:

Du ska alltid kontakta trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen innan du får göra någon typ av trafikreglering.

Alla ändringar eller tillägg av trafikreglering, som hastighet, parkering, cirkulationsplats, vägmärken, linjemarkering med mera ska granskas av ansvarig för lokala trafikföreskrifter på trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid projektering av alla typer av nya tekniska lösningar, installationer, byggnadskonstruktioner med mera ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram.