Fontäner och vattenanläggningar

Fontäner och vatten är uppskattade inslag i stadsmiljön, men eftersom de ofta är tekniska komplicerade är det viktigt att de byggs så att de kan skötas på ett sätt som gör att de håller länge.

Anläggningar med vatten bidrar ofta till höga upplevelsevärden. De tilltalar olika sinnen och kan bidra till att platser upplevs attraktiva och lugna.

Krav

Läs det här först:

Fontänen skall vara utformad i samarbete med fontänansvarig på drift och underhållsavdelningen.

Fontäner skall utrustas med

 • återcirkulation
 • återströmning skydd
 • separat elmätare
 • separat vattenmätare
 • reningsverk i form av sandfilter och UV-filter
 • styrutrustning för att kontrollera driftstid av eventuell belysning, pump och/eller reningsverk
 • vindmätare (om det behövs, i sådana fall 2 stycken)
 • fjärravläst vattenmätare
 • larmfunktion via sms eller liknande
 • sabotagelarm mot kontinuerlig torrkörning av pump
 • pumprum (om det placeras under mark ska detta vara klimatkontrollerat).

Om fontänen ska vara belyst, ska belysningen vara avsedd för sitt ändamål samt vara en standardprodukt så att den enkelt kan bytas.

Hela konstruktionen skall vara optimerad för att underlätta drift och underhållsarbete.

Riktlinjer

Utrustning och material bör vara standardprodukter så att de enkelt kan bytas.