Allmänna krav och riktlinjer för dagvatten

Dagvattensystem ska dimensioneras och utformas i samråd med Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) och stadsbyggnadsförvaltningen. För ansvar och samverkan mellan staden och NSVA, se Dagvattenplan Helsingborgs stad.

Krav

Läs det här först:

När du dimensionerar och utformar ett dagvattensystem ska du använda:

Vid projektering av alla typer av nya tekniska lösningar, installationer, byggnadskonstruktioner samt de ytbeläggningar eller material som är nya i staden ska drift- och underhållsinstruktioner tas fram. Detta gäller för samtliga underjordiska dagvattenanläggningar eller där pumpar, filter med mera ingår.