Allmänna krav och riktlinjer för dagvatten

Dagvattensystem ska dimensioneras och utformas i samråd med Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) och stadsbyggnadsförvaltningen. För ansvar och samverkan mellan staden och NSVA, se Dagvattenplan Helsingborgs stad.

Krav

Läs det här först:

När du dimensionerar och utformar ett dagvattensystem ska du använda: