Program, riktlinjer och dokument

Här har vi sammanställt de dokument som vi hänvisar till i de olika avsnitten av Teknisk handbok. Om frågor uppstår hur de ska användas ska du diskutera det med Helsingborgs stads beställare.

Dokument, program och riktlinjer

AMA

Helsingborg stad har mallar för Administrativa föreskrifter samt mängdförteckning som ska användas vid projektering för stadsbyggnadsförvaltningen. Läs mer om AMA- och AF-mallar här.