Trappor, murar och konstverk

I Helsingborg har vi många konstverk som förgyller våra torg, gator och parker. Här finner du krav och riktlinjer för trappor, murar och konstverk.

Klottersskydd och målning av betong

För alla typer av konstbyggnader har vi ett antal krav och riktlinjer för klotterskydd och målning av betongytor.

Krav

För utformning av trappor, se krav i Handbok för en tillgängligare utemiljö  (pdf, 7,5 MB) samt gällande regler och lagkrav för konstruktion av trappor.

Stödmurar, andra murar och vangstycken till trappor ska klotterskyddas enligt krav för klotterkydd, se allmänna krav och riktlinjer. Beslut om vilka som ska klotterskyddas stäms av med avdelningen för drift och underhåll på stadsbyggnadsförvaltningen.

Fundament till permanenta konstverk och liknande fundament ska impregneras och därefter behandlas med klotterskydd. Tänk också på att själva konstverket kan behöva klotterskyddas.

Konstverk och fundament ska dimensioneras efter den belastning som kan förväntas på den aktuella platsen. Här ska du inte bara tänka på aspekter som vind- och snötyngd, utan också ta hänsyn till eventuell belastning av människor som klättrar på konstverket och/eller fundamentet.

Riktlinjer

Trappor, stödmurar och liknande konstruktioner av betong ska helst inte målas, eftersom de kan utsättas för klotter och målade betongytor är svåra att återställa.