Klotterskydd och målning av betong

Helsingborgs stad arbetar aktivt för att minska klotter i stadens utemiljö. Här beskriver vi hur betongytor ska behandlas för att klotter ska kunna tas bort lätt men även hur färgsättning av betongytor ska utföras.  

Betongytor bör inte målas då färger kan leda till att fukt stängs in, vilket påverkar konstruktionen och dess livslängd negativt. Att färgsätta en betongyta på en konstruktion kan vara positivt. Om man önskar färg ska pigmenterat klotterskydd, anpassat för betong, användas då detta tillåter att ytan andas. Tänk på att en ofärgad betongyta är både lättare och mindre kostsam att återställa vid klottersanering. Pigmenterade klotterskydd kostar mer och det måste saneras bort totalt innan ytan återställs med nytt pigmenterat klotterskydd. Det pigmenterade klotterskyddet kan inte målas över med nytt pigmenterat klotterskydd.

Obehandlad betong i tunnlar upplevs som otryggt och man ska därför antingen måla eller täcka med emaljkassetter eller liknande, med mindre den obehandlade betongen är en del av ett helhetligt utsmyckningskoncept. Då måste man ta speciell hänsyn till vilka konsekvenser detta får för tryggheten och komplettera med andra åtgärder som till exempel belysning eller annan utsmyckning.

Obehandlade, släta betongytor i tunnlar kan upplevas som otryggt. Ytorna bör därför färgsättas, prydas med emaljkassetter eller annan utsmyckning. Om obehandlade betongytor ändå ska användas, som ett designkoncept, måste man ta speciell hänsyn till vilka konsekvenser detta får för tryggheten och komplettera med andra åtgärder som till exempel belysning eller utsmyckning.

Krav

Klotterskydd och målning av befintliga betongytor:

  1. Blästra ner all gammal färg, smuts och klotterskyddsrester till rå betongyta.
  2. Applicera skyddsimpregnering enligt AMA-kod LF, för att undvika vatteninträngning vid klottersanering. Skyddsimpregnering ska alltid påföras enligt tillverkarens anvisning.
  3. Synliga ytor som riskerar att utsättas för klotter ska behandlas med klotterskydd enligt AMA-kod LE. Klotterskydd ska fungera väl ihop med den impregnering som valts.
  4. Vid färgsättning av betongytor, använd pigmenterat klotterskydd. Tänk på att det blir svårare att sanera en yta med olika kulörer. Det är därför önskvärt att ytan, exempelvis tunneln, är enfärgad. Vald färgkod ska vara enligt NCS-skalan.
  5. Applicera ett offerskydd (vax) som tas bort (offras) varje gång vid klottersanering och som därefter påförs på nytt.

Klotterskydd och målning av nya betongytor:

  1. Applicera skyddsimpregnering enligt AMA-kod LF, för att undvika vatteninträngning vid klottersanering. Skyddsimpregnering ska alltid påföras enligt tillverkarens anvisning.
  2. Synliga ytor som riskerar att utsättas för klotter ska behandlas med klotterskydd enligt AMA-kod LE. Klotterskydd ska fungera väl ihop med den impregnering som valts.
  3. Vid färgsättning av betongytor, använd pigmenterat klotterskydd och tänk på att det blir svårare att sanera en yta med olika kulörer. Det är därför önskvärt att ytan, exempelvis tunneln, är enfärgad. Vald färgkod ska vara enligt NCS-skalan.
  4. Applicera ett offerskydd (vax) som tas bort (offras) varje gång vid klottersanering och som därefter påförs på nytt.